Directeur, ZorgBrug

Directeur, ZorgBrug

“De crisismanager van WWZ maakte een analyse van de problemen en creëerde rust binnen de teams.”

Directeur, ZorgBrug

WWZ Haaglanden
2018-10-04T09:04:55+00:00

Directeur, ZorgBrug

“De crisismanager van WWZ maakte een analyse van de problemen en creëerde rust binnen de teams.”