Project: Maatschappelijke Diensttijd; Follow Your Dreams


De Rijksoverheid bedacht de maatschappelijke diensttijd (MDT) om van Nederland een sterkere samenleving maken. MDT houdt in dat jongeren een traject volgen op zoek naar hun talenten en wensen, om nieuwe mensen te ontmoeten, hun netwerk en zelfvertrouwen te vergroten en van betekenis te zijn voor de samenleving met als doel hun toekomst in te richten zoals zij dat willen. Een mooi doel, maar een ingewikkelde opgave. Nadat het eerste ontwerp van de gemeentelijke variant in concept klaar was is er met positief resultaat ingeschreven op de subsidie.

De adviseur van WWZ Haaglanden heeft als programmamanager de Maatschappelijke Diensttijd van A tot Z gemanaged en neergezet. Ontwerpen van het concept, subsidie inschrijving, eerste pilot uitvoer, evalueren, bijstellen en finetunen. Dit alles in nauwe co-creatie met de betrokken stakeholders. Dit betrof zowel interne stakeholders (aanpalende beleidsterreinen zoals jeugdbeleid, stadsdelen en wijken en werk en inkomen) als externe stakeholders (diverse uitvoerende partijen in de stad).

Dit zegt de opdrachtgever

Zonder het enthousiasme, gedrevenheid en het consequent schakelen op alle niveaus van de programmamanager, was dit programma niet van de grond gekomen. Met haar ondernemerschap en oplossingsgericht denken heeft zij meerdere partijen in de stad en omgeving Haaglanden enthousiast gemaakt om mee te werken aan een inspirerend ontwikkelprogramma voor jongeren. Naast het inhoudelijk programma en het procesmatig sturen, was zij ook op strategisch niveau aanspreekpunt voor de wethouder en het landelijke MDT kernteam. Uiteindelijk is Den Haag één van de koplopers MDT geworden op landelijk niveau. Haar visie en beleidsmatige aanpak heeft geleid tot inzicht en bijstelling van landelijke MDT kaders.

projecten zoals deze worden uitgevoerd door:

Hélène van Mil
Hélène van Mil
Directeur, programma-, interim en verandermanager, adviseur en trainer/coach