icon Innovatie en teambuilding

De adviseurs van WWZ Haaglanden zijn creatieve geesten en doeners met lef die graag buiten de lijntjes denken en die willen helpen om problemen binnen uw organisatie om te zetten in innovatieve ideeën en oplossingen. Wij begeleiden en faciliteren het proces van a tot z samen met de medewerkers. De volgende stappen zijn standaard binnen een innovatietraject:

  1. Probleemverkenning
  2. Definitieve vraag formulering
  3. Ideeën genereren
  4. Ideeën kiezen
  5. Ideeën uitwerken

De laatste stap in een innovatie traject is de belangrijkste: ideeën realiseren. Want een idee is pas innovatief als het daadwerkelijk gerealiseerd is. Het realiseren van de ideeën is uiteindelijk een taak van de organisatie zelf.

Ook voor het ontwikkelen van workshops of trainingen op maat kunnen onze creatieve geesten worden ingezet. We hebben ruime ervaring in het opzetten van eenmalige workshops of meerdaagse trainingen. Of het nou gaat om teambuilding, thematische informatie of implementatie van processen of (digitale) middelen. De workshop of training wordt altijd in co creatie en op maat ontwikkeld.

Specialist op het gebied van Interimmanagement:


Esther Reesink
Projectmanager, procesbegeleider, trainer, coach, adviseur, onderzoeker


Mieke van Egmond
Trainer, (team)coach, adviseur