• Bea Dijkstra

  Programmamanager, projectmanager / adviseur, interim manager

  Expertise:
  Affiniteit met de Zorg (regionale samenwerking en 24/7 meld- en zorgcentrales)
  Natuurlijk gesprekspartner op strategisch en tactisch niveau
  Breng partijen bij elkaar door voor verbinding te zorgen
  Resultaatgericht.

‘Resultaten behaal je samen’

Als Programmamanager | Projectmanager / Adviseur | Interim manager zie ik kansen bij het definiëren en bereiken van nieuwe stippen op de horizon. Ook lever ik daar graag een bijdrage aan.
Ik kom uit het bedrijfsleven. Ben gewend vanuit de invalshoek van cliënten te denken en zakelijk en pragmatisch te zijn, verbinding te maken met opdrachtgevers. Goede dienstverlening vraagt om ontwikkeling.
Het introduceren van innovatieve dienstverlening in de zorg (‘digitale’ zorg) loopt als een rode draad door mijn projecten.
Ik heb oog voor het ontwikkelen van mensen, door coaching en het geven van kansen.
Ben bedreven in het opstellen van contracten (inkoop, samenwerkingscontracten) en het introduceren van nieuwe monitoring- en sturingsmiddelen (financieel, kwaliteit).
Ik hou van transparante communicatie en doen wat je afspreekt.

Recente projecten

 • De dynamiek en uitdagingen voor VVT’s om regionaal samen te werken heb ik recent van nabij mogen meemaken en begeleiden in het Gooi en in Twente. 

  • Projectmanager regionale acute nachtzorg 

  Analyse, implementatie, pilot en go life.

  • Programmamanager / Adviseur Regionale Woning Toegang en Personenalarmering in opdracht van de Bestuurders van drie Twentse Zorginstellingen, (Stichting Carintreggeland, Stichting ZorgAccent en Stichting TriviumMeulenbeltZorg).
   • Verantwoordelijk voor de introductie van veilige, digitale woning toegang bij ca. 7.000 cliënten t.b.v. regionale samenwerking (on)geplande Nachtzorg en specialistische zorg. 
   • Resultaatgebieden o.a.: Businesscase en Projectplan, Communicatiestrategie voor stakeholders, Regierol voor 24/7 Meld- en Zorgcentrale, SET-subsidie aanvraag, Inkoopcontracten met leveranciers en Samenwerkingsovereenkomsten tussen partijen.
  • Interim manager /  Adviseur 24/7 Meld- en Zorgcentrale bij diverse Zorgorganisaties (Stichting Carintreggeland,  Stichting Florence en Sensire)
   • Resultaatgebieden o.a.: Professionalisering team en 24/7 dienstverlening, Introductie nieuwe zorg op afstand dienstverlening, Introductie van besturings- en monitoringstools en certificeringstrajecten, Ontwikkeling/implementatie CRM-tool.

Dit zeggen opdrachtgevers over Bea:

“Verbinder - Vernieuwend – Professional”

“WWZ Haaglanden kenmerkt zich door een hands on aanpak en inhoudelijke kennis van processen.”

Directeur VVT, Vierstroom

“Prettig, constructief en informatief. Die woorden kenmerken de werkwijze van WWZ Haaglanden.”

Lid Raad van Toezicht, Elzha Huisartsengroep

“WWZ heeft voor ons onderzoek gedaan naar de keten complexe wondzorg binnen Zoetermeer…”

Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer

“De dames van WWZ zijn in hun werk zeer doortastend, met oog voor een efficiënt proces.”

Bestuurslid / huisarts, Azalea Groep

“We kregen een verrijkte offerte met adviezen voor doeltreffende ondersteuning van de WWZ adviseurs.”

Directeur VVT, Pieter van Foreest

“Inspirerend, enthousiasmerend en verbindend. Deze termen zijn van toepassing op de werkwijze van WWZ.”

Beleidsadviseur Beschermd Wonen, Gemeente Den Haag

“De adviseuse van WWZ voorzag ons precies van het maatwerk dat we op dat moment nodig hadden. Resultaatgericht en met oog voor de menselijke kant van het werk van de verpleegkundigen.”

Voorzitter RVT, Plicare

“De opdracht is met een grote mate van zelfstandigheid uitgevoerd. Dat scheelde ons veel werk.”

Opgavemanager Sociaal Domein, Gemeente Rijswijk

“De werkwijze was prettig en professioneel. Met humor werd dit complexe proces aangepakt en werden er enorme slagen gemaakt.”

Programmamanager Transitie, Gemeente Den Haag

“De crisismanager van WWZ maakte een analyse van de problemen en creëerde rust binnen de teams.”

Directeur, ZorgBrug