icon Interim-management

Interim-managers van WWZ Haaglanden zijn zelfstandige professionals die de kunst verstaan om patronen in een organisatie te zien en te benoemen. Zij ontwikkelen met u een visie en stellen mensen in staat daar invulling aan te geven. Zij voelen aan wat er binnen de organisatie leeft en zijn in staat om mensen in beweging te krijgen. Onze interim-verandermanagers worden ingezet indien een organisatie vraagstukken heeft op het gebied van organisatie- en cultuurverandering. Tevens zijn onze interim-verandermanagers inzetbaar voor project- of programmamanagement.

WWZ Haaglanden heeft eigen aanpak ontwikkeld om een efficiëntere bedrijfsvoering te initiëren door middel van cultuurverandering. Hierbij worden alle medewerkers betrokken door het houden van individuele interviews en het gezamenlijk toewerken naar een hecht team. Vervolgens start het traject van beleidswijzigingen introduceren, implementeren, inzicht geven en borgen. Wij bedenken werkende en nieuwe oplossingen voor uw probleem. Dat doen wij op basis van diepgaande kennis van uw sector en de markten waar u zich op richt, met interim management op topniveau.

WWZ Haaglanden opereert in zowel het operationele niveau, als op tactisch en strategisch niveau. Dit is mogelijk omdat binnen ons team verschillende mensen werken die elk hun eigen expertise hebben. Daarom kunt u zowel bij problemen rondom zorgmanagement en zorglogistiek bij ons terecht als ook voor vragen rondom visieontwikkeling, crisismanagement of coaching van Raden van Bestuur/Toezicht.

Specialist op het gebied van Interimmanagement:


Helene van Mil
Directeur, programma-, interim en verandermanager, adviseur en trainer/coach


Mariëlle Jonkman
(interim)manager, projectmanager, verandermanager, (Loopbaan)coach, trainer


Bea Dijkstra
Programmamanager, projectmanager / adviseur, interim manager

“WWZ Haaglanden kenmerkt zich door een hands on aanpak en inhoudelijke kennis van processen.”

Directeur VVT, Vierstroom

“De dames van WWZ zijn in hun werk zeer doortastend, met oog voor een efficiënt proces.”

Bestuurslid / huisarts, Azalea Groep

“WWZ heeft voor ons onderzoek gedaan naar de keten complexe wondzorg binnen Zoetermeer…”

Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer

“Prettig, constructief en informatief. Die woorden kenmerken de werkwijze van WWZ Haaglanden.”

Lid Raad van Toezicht, Elzha Huisartsengroep

“We kregen een verrijkte offerte met adviezen voor doeltreffende ondersteuning van de WWZ adviseurs.”

Directeur VVT, Pieter van Foreest

“De werkwijze was prettig en professioneel. Met humor werd dit complexe proces aangepakt en werden er enorme slagen gemaakt.”

Programmamanager Transitie, Gemeente Den Haag

“De crisismanager van WWZ maakte een analyse van de problemen en creëerde rust binnen de teams.”

Directeur, ZorgBrug

“Inspirerend, enthousiasmerend en verbindend. Deze termen zijn van toepassing op de werkwijze van WWZ.”

Beleidsadviseur Beschermd Wonen, Gemeente Den Haag

“De adviseuse van WWZ voorzag ons precies van het maatwerk dat we op dat moment nodig hadden. Resultaatgericht en met oog voor de menselijke kant van het werk van de verpleegkundigen.”

Voorzitter RVT, Plicare

“De opdracht is met een grote mate van zelfstandigheid uitgevoerd. Dat scheelde ons veel werk.”

Opgavemanager Sociaal Domein, Gemeente Rijswijk