Project: Actieonderzoek Ouderennetwerk


Vanuit het Rijksoverheid programma ‘Langdurige Zorg en ondersteuning’ wordt gebouwd aan een duurzame kennisbasis voor deze zorg. Eén van de actielijnen in dit programma beslaat het opzetten en/ of verduurzamen van lokale netwerken samenhangende ouderenzorg.

De Actieonderzoeker van WWZ Haaglanden heeft met het netwerk gewerkt aan de doorontwikkeling, versteviging en verduurzaming van het Ouderen netwerk. Zo is de organisatie structuur uitgewerkt en geformaliseerd en is er vast gelegd hoe het netwerk de taken organiseert en uitvoert. Ook is het netwerk met de Actieonderzoeker aan de slag gegaan met het uitwerken van specifieke thema’s en praktijkleren als verduurzaming van het samenhangend aanbod aan zorg, ondersteuning en welzijnsactiviteiten voor thuiswonende ouderen.

Dit zegt de opdrachtgever

Dankzij de creatieve en gestructureerde werkwijze van de Actieonderzoeker hebben we als netwerk keuzes kunnen maken in de organisatiestructuur en hebben we helder gekregen hoe we onze taken organiseren en uitvoeren.

opdrachten zoals deze worden uitgevoerd door:

Esther
Esther Reesink
Projectmanager, procesbegeleider, trainer, coach, adviseur, onderzoeker