Project: Zorgsamen MVS


Zorgsamen MVS heeft ingeschreven op de aanbesteding ‘Wmo 2020 gemeenten Maassluis-Vlaardingen-Schiedam, Meedoen in de stad, met ondersteuning op maat’. Deze aanbesteding gegund aan de Combinatie. Doel van de opdracht: Opzetten van een organisatie die kan voldoen aan de voorwaarden van populatiebekostiging, de bijbehorende taakstellingen en een samenhangend ondersteuningsaanbod kan creëren in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS).

De adviseurs van WWZ Haaglanden hebben dit in verschillende fases aangevlogen.

Fase 1 besloeg een onderzoeksfase waarin onder andere alle bestaande documentatie verzamelt en geanalyseerd is en tevens een visiedocument en een Project Initiatie Document is opgesteld. Ook is deze fase gebruikt om de projectorganisatie in te richten.

Fase 2 bestond uit het voorbereiden van de inrichting van de Combinatie waarbij de volgende thema’s centraal stonden: overlegstructuur, bemensing, inrichting werkproces, kwaliteitssysteem, inrichten financiële, ICT en administratieve processen, juridische vraagstukken, scholing in her-indicaties.

Deze aanpak heeft geresulteerd in een kwalitatief goed georganiseerd proces betreffende de WMO dienstverlening, samen met de betrokken interne en externe ketenpartners.

Dit zegt de opdrachtgever

Door inzet van WWZ Haaglanden als projectleiders is er hard gewerkt om een gezamenlijke organisatie op te zetten die vanuit deze nieuwe structuur en cultuur begeleiding geeft in de MVS gebieden. Vanuit verander- en ontwikkelkracht zijn we tot een gezamenlijke visie gekomen en hebben we positieve gezondheid omarmt als methodiek.

opdrachten zoals deze worden uitgevoerd door:

Hélène van Mil
Hélène van Mil
Directeur, programma-, interim en verandermanager, adviseur en trainer/coach

Mariëlle Jonkman
Mariëlle Jonkman
Interimmanager, projectmanager, verandermanager, (Loopbaan) coach, trainer