Project: Business case Hospice


Het hospice maakt gebruik van de subsidieregeling van het ministerie van VWS voor low care hospices. Het hospice groeit maar de subsidie is gebaseerd op resultaten uit het verleden. Opdracht: verken alle mogelijke scenario’s voor een toekomstbestendige organisatie zowel op inrichting als op financiering.

De adviseurs hebben middels deskresearch alle regelingen onder de loep genomen. Vervolgens is voor alle mogelijke financieringsstromen een financieel scenario geschetst. Ook is er onderzoek gedaan naar de organisatie van de diverse hospices in het land. Hieruit zijn ook mogelijke besturingsscenario’s geschetst. Dit alles is in een Maatschappelijke Business case uitgewerkt en als advies document opgeleverd aan de opdrachtgever.

Dit zegt de opdrachtgever

Dankzij het heldere adviesrapport hebben wij als bestuur een keuze kunnen maken voor de toekomst.

opdrachten zoals deze worden uitgevoerd door:

Esther Reesink
Esther Reesink
Projectmanager, procesbegeleider, trainer, coach, adviseur, onderzoeker

Irene Dorré
Irene Dorré
beleidsadviseur, onderzoeker