icon Beleid maken

Beleid maken is een uitdagend en boeiend proces waarbij richting wordt bepaald en doelen worden gesteld. Elk veranderproces is hierbij uniek. De adviseurs van WWZ Haaglanden hebben hier ruim ervaring mee.

Op projectbasis kunnen wij uw afdeling beleid versterken. Met name in het sociaal domein kunnen onze professionals een wezenlijke bijdrage leveren aan de gemeentelijke ontwikkelingen.

Een paar voorbeelden:

  1. WMO 2015
  2. Jeugdwet 2015
  3. Opvang verwarde personen
  4. Kanteling sociaal domein

Specialist op het gebied van Beleid maken:


Helene van Mil
Directeur, programma-, interim en verandermanager, adviseur en trainer/coach


Mariëlle Jonkman
(interim)manager, projectmanager, verandermanager, (Loopbaan)coach, trainer


Esther Reesink
Projectmanager, procesbegeleider, trainer, coach, adviseur, onderzoeker


Irene Dorré
beleidsadviseur, onderzoeker

“We kregen een verrijkte offerte met adviezen voor doeltreffende ondersteuning van de WWZ adviseurs.”

Directeur VVT, Pieter van Foreest

“WWZ heeft voor ons onderzoek gedaan naar de keten complexe wondzorg binnen Zoetermeer…”

Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer

“WWZ Haaglanden kenmerkt zich door een hands on aanpak en inhoudelijke kennis van processen.”

Directeur VVT, Vierstroom

“Prettig, constructief en informatief. Die woorden kenmerken de werkwijze van WWZ Haaglanden.”

Lid Raad van Toezicht, Elzha Huisartsengroep

“De dames van WWZ zijn in hun werk zeer doortastend, met oog voor een efficiënt proces.”

Bestuurslid / huisarts, Azalea Groep

“De opdracht is met een grote mate van zelfstandigheid uitgevoerd. Dat scheelde ons veel werk.”

Opgavemanager Sociaal Domein, Gemeente Rijswijk

“Inspirerend, enthousiasmerend en verbindend. Deze termen zijn van toepassing op de werkwijze van WWZ.”

Beleidsadviseur Beschermd Wonen, Gemeente Den Haag

“De adviseuse van WWZ voorzag ons precies van het maatwerk dat we op dat moment nodig hadden. Resultaatgericht en met oog voor de menselijke kant van het werk van de verpleegkundigen.”

Voorzitter RVT, Plicare

“De werkwijze was prettig en professioneel. Met humor werd dit complexe proces aangepakt en werden er enorme slagen gemaakt.”

Programmamanager Transitie, Gemeente Den Haag

“De crisismanager van WWZ maakte een analyse van de problemen en creëerde rust binnen de teams.”

Directeur, ZorgBrug