icon Beleid maken

Beleid maken is een uitdagend en boeiend proces waarbij richting wordt bepaald en doelen worden gesteld. Elk veranderproces is hierbij uniek. De adviseurs van WWZ Haaglanden hebben hier ruim ervaring mee.

Op projectbasis kunnen wij uw afdeling beleid versterken. Met name in het sociaal domein kunnen onze professionals een wezenlijke bijdrage leveren aan de gemeentelijke ontwikkelingen.

Een paar voorbeelden:

  1. WMO 2015
  2. Jeugdwet 2015
  3. Opvang verwarde personen
  4. Kanteling sociaal domein

Lees meer over één van onze Beleid maken-projecten

Specialist op het gebied van Beleid maken:


Wiarda Panman
(interim)manager, adviseur en projectleider


Bianca van Nunspeet
beleidsadviseur, onderzoeker, projectleider


Irene Dorré
beleidsadviseur, onderzoeker

“We kregen een verrijkte offerte met adviezen voor doeltreffende ondersteuning van de WWZ adviseurs.”

Directeur VVT, Pieter van Foreest

“Prettig, constructief en informatief. Die woorden kenmerken de werkwijze van WWZ Haaglanden.”

Lid Raad van Toezicht, Elzha Huisartsengroep

“WWZ Haaglanden kenmerkt zich door een hands on aanpak en inhoudelijke kennis van processen.”

Directeur VVT, Vierstroom

“WWZ heeft voor ons onderzoek gedaan naar de keten complexe wondzorg binnen Zoetermeer…”

Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer

“De dames van WWZ zijn in hun werk zeer doortastend, met oog voor een efficiënt proces.”

Bestuurslid / huisarts, Azalea Groep

“De adviseuse van WWZ voorzag ons precies van het maatwerk dat we op dat moment nodig hadden. Resultaatgericht en met oog voor de menselijke kant van het werk van de verpleegkundigen.”

Voorzitter RVT, Plicare

“De opdracht is met een grote mate van zelfstandigheid uitgevoerd. Dat scheelde ons veel werk.”

Opgavemanager Sociaal Domein, Gemeente Rijswijk

“De werkwijze was prettig en professioneel. Met humor werd dit complexe proces aangepakt en werden er enorme slagen gemaakt.”

Programmamanager Transitie, Gemeente Den Haag

“Inspirerend, enthousiasmerend en verbindend. Deze termen zijn van toepassing op de werkwijze van WWZ.”

Beleidsadviseur Beschermd Wonen, Gemeente Den Haag

“De crisismanager van WWZ maakte een analyse van de problemen en creëerde rust binnen de teams.”

Directeur, ZorgBrug