WWZ Haaglanden in het kort

WWZ Haaglanden is een klein, flexibel en multi-inzetbaar adviesbureau voor vraagstukken binnen het sociaal, medisch en onderwijs domein (wonen, welzijn en zorg).

Onze aanpak

Wij werken vanuit het idealisme dat samenwerking leidt naar kwalitatief betere en betaalbare zorg. Wij kenmerken ons door de persoonlijke aanpak, de flexibiliteit, brede inzetbaarheid en het plezier waarmee we aan de slag gaan met uw zorg- en beleidsvraagstukken.

Wet- en regelgeving in de zorg

De afgelopen jaren hebben wij ons ontwikkeld tot een expert op het gebied van de wet- en regelgeving in de zorg. Hierdoor zijn wij ook in staat om organisaties op een efficiënte manier van de juiste informatie en kennis te voorzien.
Door onze mix van expertise, ervaring en enthousiasme kunnen wij in de periode van grote veranderingen de balans terug brengen in de organisaties waar we voor werken.

De adviseurs van WWZ Haaglanden

Binnen ons bureau zijn diverse mensen met verschillende profielen werkzaam. De adviseurs van WWZ Haaglanden hebben brede managementervaring, zijn ervaren onderzoekers, kennen de processen en spreken de taal van het vakgebied. WWZ Haaglanden bevordert resultaat door te focussen op interne en externe samenwerking én door het inzetten van praktische werkvormen. We doen dat verbindend, doortastend, met kennis van zaken en met oog voor het individu. We zijn praktisch ingesteld en direct inzetbaar, waardoor we snel kunnen schakelen en doelgericht te werk gaan. Mensen die passen bij uw organisatie en veranderingen daadwerkelijk kunnen verankeren. Kijk bij ons team om meer over de mensen bij WWZ Haaglanden te weten te komen.

Onze missie en visie

WWZ Haaglanden is een organisatie die zich richt op nieuwe vormen van samenwerking tussen profit en non-profit organisaties in wonen, zorg en welzijn, waarbij dienstverlening de drijfveer is. Het einddoel is gericht op resultaat. Hierbij staan behoeften en wensen van iedere potentiële klant centraal. WWZ Haaglanden is altijd op zoek naar nieuwe partners waarmee kan worden samengewerkt om samen de expertise te vergroten en tot mooie producten te komen.

Kwaliteiten en kenmerken die u van ons kunt verwachten:

 • Snel offertetraject
 • Op korte termijn een adviseur beschikbaar
 • Transparant
 • Persoonlijk
 • Flexibel
 • Scherp uurtarief
 • Altijd een ervaren adviseur
 • Kennis van de inhoud
 • Een team van experts
 • Uitgebreide vraagverkenning

Onze werkwijze

De werkwijze van WWZ Haaglanden is onder te verdelen in de vijf stappen die in het schema zichtbaar zijn. Door het inzetten van deze stappen wordt het voor zowel u als klant als voor ons duidelijk welke onderdelen er nodig zijn om tot een goed eindresultaat te komen en waar we ons in het proces bevinden.

Onze partners

Werkwaardig is hét MVO platform in Delft, Rijswijk e.o.. Het netwerk zet zich in voor mensen die extra steun nodig hebben om hun plek op de arbeidsmarkt te vinden. Werkwaardig creëert verbindingen tussen de aangesloten partners onderling én partners met werkzoekenden. Belangrijke elementen hierbij zijn kennis delen, zakendoen en veel plezier.

Wij werken voor /
hebben ervaring met:

 • Gemeente, sociale domein
 • Huisartsen
 • VVT instellingen
 • Zorgcoöperaties
 • Zorggroepen
 • Welzijnsorganisaties
 • Rijksoverheid programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

“De dames van WWZ zijn in hun werk zeer doortastend, met oog voor een efficiënt proces.”

Bestuurslid / huisarts, Azalea Groep

“WWZ heeft voor ons onderzoek gedaan naar de keten complexe wondzorg binnen Zoetermeer…”

Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer

“Prettig, constructief en informatief. Die woorden kenmerken de werkwijze van WWZ Haaglanden.”

Lid Raad van Toezicht, Elzha Huisartsengroep

“WWZ Haaglanden kenmerkt zich door een hands on aanpak en inhoudelijke kennis van processen.”

Directeur VVT, Vierstroom

“We kregen een verrijkte offerte met adviezen voor doeltreffende ondersteuning van de WWZ adviseurs.”

Directeur VVT, Pieter van Foreest

“Inspirerend, enthousiasmerend en verbindend. Deze termen zijn van toepassing op de werkwijze van WWZ.”

Beleidsadviseur Beschermd Wonen, Gemeente Den Haag

“De crisismanager van WWZ maakte een analyse van de problemen en creëerde rust binnen de teams.”

Directeur, ZorgBrug

“De opdracht is met een grote mate van zelfstandigheid uitgevoerd. Dat scheelde ons veel werk.”

Opgavemanager Sociaal Domein, Gemeente Rijswijk

“De werkwijze was prettig en professioneel. Met humor werd dit complexe proces aangepakt en werden er enorme slagen gemaakt.”

Programmamanager Transitie, Gemeente Den Haag

“De adviseuse van WWZ voorzag ons precies van het maatwerk dat we op dat moment nodig hadden. Resultaatgericht en met oog voor de menselijke kant van het werk van de verpleegkundigen.”

Voorzitter RVT, Plicare