Project: Interim bestuurder


Plicare is een samenwerking van onafhankelijke wijkverpleegkundigen. Die de wijk gezonder willen maken. Zij zorgen ervoor dat bewoners zoveel en zolang als mogelijk op eigen kracht kunnen doen en leven. Plicare wordt sinds de oprichting in 2015 gefinancierd door de Zorgverzekeraar, budget wijkverpleging segment 1 en deels door de gemeente.

Door het vertrek van de huidige directeur/bestuurder is er een interim directeur nodig om met name de zorginkoop te bestendigen binnen de organisatie.

WWZ Haaglanden is als interim directeur/bestuurder Plicare, ingehuurd en aan de slag gegaan met de volgende zaken:

  • Bestuderen van inkoopdocument en inschrijving per verzekeraar
  • Bestuderen en uitvoeren overdrachtsdocument
  • Gesprekken hoofaannemers
  • Gesprekken met verzekeraars
  • Gesprekken met gemeenten
  • Sturing geven aan de organisatie
  • Afstemmen met de Back Office
  • Bestendigen van de afspraken binnen de organisatie
  • Verdere vormgeving organisatie
  • Inwerken nieuwe directeur

Dit zegt de opdrachtgever

De interim bestuurder van WWZ Haaglanden heeft middels het schetsen van diverse scenario’s, strakke monitoring en sturing duidelijk gemaakt dat het bestaansrecht van Plicare niet rendabel zou zijn.

opdrachten zoals deze worden uitgevoerd door:

Hélène van Mil
Hélène van Mil
Directeur, programma-, interim en verandermanager, adviseur en trainer/coach