Project: Wijkaanpak eenzaamheid


Eenzaamheid is een belangrijk thema in de maatschappij. Maar is niet een los op zichzelf staand onderwerp. Dit vraagt bij uitstek om een integrale benadering. Opdracht: zorg voor een goede wijkaanpak eenzaamheid en borg dit binnen reguliere structuren.

Een flinke klus in een dynamisch speelveld met vele stakeholders. Waar begin je? Als eerste is er een analyse gemaakt van de rode vlaggen, naar aanleiding van een uitgebreid onderzoek. En daarna? Middels de methodiek Actieonderzoek is er per wijk gekeken wat er is, wat er mist, wat er nodig is en door trail and error is de aanpak per wijk op maat ontwikkelt en verder gebracht. Dit heeft geresulteerd in een aantal duidelijke tools om de partijen in de stad te helpen een passende aanpak te maken. Zoals: een routewijzer wijkaanpak, een gesprekswijzer eenzaamheid, factsheets van de wijken, persona-kaarten met de belangrijkste profiel informatie en als laatste een op maat gemaakte workshop voor alle professionals in de stad om hen te informeren over en te bewegen tot actie in de aanpak eenzaamheid.

Dit zegt de opdrachtgever

De adviseur had een hands-on mentaliteit en veel expertise over de inhoud van het thema eenzaamheid. Daarnaast had zij de kwaliteit om ook de andere diensten te enthousiasmeren voor het thema en daarmee in beweging te krijgen. Zij was flexibel en doortastend en wist complexe zaken te vertalen naar een praktisch advies en heldere en praktische handvatten en tools.

opdrachten zoals deze worden uitgevoerd door:

Bianca van Nunspeet
Esther Reesink
Projectmanager, procesbegeleider, trainer, coach, adviseur, onderzoeker