icon Onderzoek en advies

Om als organisatie goed te kunnen sturen op beleid is het soms belangrijk om te weten waar je staat. Daarvoor is onderzoek nodig. WWZ Haaglanden onderzoekt en adviseert aan de hand van uw uitdagingen en doelen.
Misschien wilt u eerst weten hoe de vork in de steel zit? Worden uw vermoedens bevestigd of is er toch wat anders aan de hand? WWZ Haaglanden kan ook onderzoek voor u verrichten zodat u met de resultaten aan de slag kunt.

We hebben ervaring met onderzoek naar:

  1. Kwaliteit van zorg
  2. Kosten-baten
  3. Organisatie diagnose
  4. Business cases


Lees meer over één van onze Onderzoek en advies-projecten

Specialist op het gebied van Onderzoek en advies:


Wiarda Panman
(interim)manager, adviseur en projectleider


Irene Dorré
beleidsadviseur, onderzoeker


Bianca van Nunspeet
beleidsadviseur, onderzoeker, projectleider


Esther Reesink
onderzoeker, projectleider, coach

“De dames van WWZ zijn in hun werk zeer doortastend, met oog voor een efficiënt proces.”

Bestuurslid / huisarts, Azalea Groep

“WWZ heeft voor ons onderzoek gedaan naar de keten complexe wondzorg binnen Zoetermeer…”

Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer

“WWZ Haaglanden kenmerkt zich door een hands on aanpak en inhoudelijke kennis van processen.”

Directeur VVT, Vierstroom

“We kregen een verrijkte offerte met adviezen voor doeltreffende ondersteuning van de WWZ adviseurs.”

Directeur VVT, Pieter van Foreest

“Prettig, constructief en informatief. Die woorden kenmerken de werkwijze van WWZ Haaglanden.”

Lid Raad van Toezicht, Elzha Huisartsengroep

“Inspirerend, enthousiasmerend en verbindend. Deze termen zijn van toepassing op de werkwijze van WWZ.”

Beleidsadviseur Beschermd Wonen, Gemeente Den Haag

“De crisismanager van WWZ maakte een analyse van de problemen en creëerde rust binnen de teams.”

Directeur, ZorgBrug

“De opdracht is met een grote mate van zelfstandigheid uitgevoerd. Dat scheelde ons veel werk.”

Opgavemanager Sociaal Domein, Gemeente Rijswijk

“De werkwijze was prettig en professioneel. Met humor werd dit complexe proces aangepakt en werden er enorme slagen gemaakt.”

Programmamanager Transitie, Gemeente Den Haag

“De adviseuse van WWZ voorzag ons precies van het maatwerk dat we op dat moment nodig hadden. Resultaatgericht en met oog voor de menselijke kant van het werk van de verpleegkundigen.”

Voorzitter RVT, Plicare