icon Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement wil zeggen: het bezighouden met het optimaliseren van de kwaliteit van een product, productieproces, dienst of organisatie. Het is geen afgebakend vakgebied, het komt terug in alle delen van het management van een onderneming. Het verbeteren van de kwaliteit is iets waar een organisatie op kan sturen. Hierbij staat altijd de (interne) klant centraal.

Kwaliteitsmanagement houdt zich bezig met het verbinden van de verschillende bedrijfsonderdelen die output leveren aan het uiteindelijke resultaat. De kwaliteitsmanager houdt de organisatie 'scherp' en stelt de klant in de (bedrijfs)processen centraal. De kwaliteitsmanager is continu op zoek naar verbeteracties en is gericht op innovaties en het implementeren hiervan. Kwaliteitsmanagement is geen onderdeel op zich zelf, maar dient een geïntegreerd geheel te zijn in de totale bedrijfsvoering.

Onze eigen aanpak om tijdrovende ISO 9001-, We Care- en HKZ-kwaliteitstrajecten professioneel te begeleiden als preferred supplier van een gerenommeerd certificeringsinstituut. Hierbij staat vooral de optimalisering van werkprocessen en klant- en medewerker tevredenheid centraal.

Lees meer over één van onze Kwaliteitsmanagement-projecten

Specialist op het gebied van Kwaliteitsmanagement:


Bianca van Nunspeet
Beleidsadviseur, onderzoeker, projectleider

“De dames van WWZ zijn in hun werk zeer doortastend, met oog voor een efficiënt proces.”

Bestuurslid / huisarts, Azalea Groep

“WWZ Haaglanden kenmerkt zich door een hands on aanpak en inhoudelijke kennis van processen.”

Directeur VVT, Vierstroom

“Prettig, constructief en informatief. Die woorden kenmerken de werkwijze van WWZ Haaglanden.”

Lid Raad van Toezicht, Elzha Huisartsengroep

“WWZ heeft voor ons onderzoek gedaan naar de keten complexe wondzorg binnen Zoetermeer…”

Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer

“We kregen een verrijkte offerte met adviezen voor doeltreffende ondersteuning van de WWZ adviseurs.”

Directeur VVT, Pieter van Foreest

“De opdracht is met een grote mate van zelfstandigheid uitgevoerd. Dat scheelde ons veel werk.”

Opgavemanager Sociaal Domein, Gemeente Rijswijk

“De crisismanager van WWZ maakte een analyse van de problemen en creëerde rust binnen de teams.”

Directeur, ZorgBrug

“De werkwijze was prettig en professioneel. Met humor werd dit complexe proces aangepakt en werden er enorme slagen gemaakt.”

Programmamanager Transitie, Gemeente Den Haag

“Inspirerend, enthousiasmerend en verbindend. Deze termen zijn van toepassing op de werkwijze van WWZ.”

Beleidsadviseur Beschermd Wonen, Gemeente Den Haag

“De adviseuse van WWZ voorzag ons precies van het maatwerk dat we op dat moment nodig hadden. Resultaatgericht en met oog voor de menselijke kant van het werk van de verpleegkundigen.”

Voorzitter RVT, Plicare